Richtlijn overgewicht ncj

DOI https: Kenniscentrum Sport werkt volgens internationaal erkende kwaliteitsnormen. Dagelijks minimaal 1 uur matig intensieve inspannende lichaamsbeweging door onder meer voetballen, dansen, skateboarden of hardlopen, waarbij de activiteiten ten minste twee maal per week gericht moeten zijn op het verbeteren of handhaven van de lichamelijke conditie kracht, lenigheid, coördinatie.

Als JGZ-professional kun je ouders van kinderen met een lichte mate van overgewicht ondersteunen bij de omslag naar gezond gedrag en waar nodig motiveren tot het zoeken van hulp. Overwogen kan worden om in overleg met ouders een huisbezoek af te leggen.

Richtlijn overgewicht ncj

  • Childhood Obesity and Type 2 Diabetes Mellitus.
  • Welcome back!
  • In deze JGZ-richtlijn wordt met JGZ-professional de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, doktersassistent en verpleegkundig specialist bedoeld. Multinomial logistic regression was used to evaluate the odds for prehypertension and hypertension resulting from overweight and obesity.
  • JGZ-richtlijn Overgewicht Preventie, signalering, interventie en verwijzing van kinderen van jaar. This is a two to three fold higher prevalence in overweight and four to six fold increase in obesity since
  • Kemper Hgc Ooijendijk Wtm Stiggelbout. The association between diet and physical activi-ty and subsequent excess weight gain and obesity assessed at.
  • Please log in.

Log in om toegang te krijgen Hier inloggen. News Nieuws vanuit de Inspectie. Pagina als PDF. De richtlijn voor obesitas geeft handvatten voor de diagnostiek en het beleid bij volwassenen en kinderen vanaf twee jaar met obesitas. Verwijzen-Aanbevelingen Onderbouwing 4.

Richtlijn overgewicht ncj
Rated 5/5 based on 52 review
snel afvallen als kind 40 | 41 | 42 | 43 | 44 vezelrijk dieet wat is dat